Zwrot w sprawie szefa kontrwywiadu: "popełniliśmy błąd"

Przewodnicząca SPD nalega na ponowne rozpatrzenie sprawy Hansa-Georga Maaßena i liczy na zgodę szefa MSW Horsta Seehofera. Kanclerz Merkel chce jak najszybszego rozwiązania zaistniałego problemu.