Znowu rekord niemieckiego eksportu

Miniony rok przyniósł kolejny wzrost wartości niemieckiego eksportu. Po raz pierwszy od lat zmalała jednak nadwyżka handlowa.