Dorota Masłowska z Polski i Dea Loher z Niemiec są laureatkami tegorocznej nagrody literackiej fundowanej przez miasta partnerskie Toruń i Getyngę.

Reader Interactions