Zmowa karteli u źródeł afery spalinowej

U podłoża afery spalinowej mogło leżeć niezgodne z prawem porozumienie pięciu dużych producentów aut. Może to być kolejną podstawą skarg oszukanych klientów.