Zmiany klimatyczne a siły zbrojne na świecie. USA drżą o swoje bazy wojskowe

Liczne państwa przystosowują do globalnych zmian klimatycznych także swoją strategię rozwoju sił zbrojnych. Tylko pojedyncze są zdania, że zmiany klimatu nie wpłyną na zadania wojska.