Zjazd SPD. Niemieccy socjaldemokraci modernizują się

SPD chce się zmodernizować i stworzyć swoim członkom nowe możliwości aktywnego uczestniczenia w pracy partii. Na ponowny udział w rządzie zjazd partii wydał wprawdzie zgodę, ale ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła.