Zjazd polskich niemcoznawców: staramy się być pośrednikiem

Stosunki polityczne nie wpływają w żaden sposób na naukowe kontakty polsko-niemieckie  – mówi prof. Krzysztof Ruchniewicz, dyrektor Centrum Studiów Niemieckich Uniwersytetu Wrocławskiego.