Zjazd Ewangelików w Bremie

Na tegorocznym 32. Ogólnoniemieckim Zjeździe Ewangelików w Bremie od środy modlić się, śpiewać i dyskutować będą na ważne tematy etyczne setki tysięcy gości i liczna prominencja.