W Berlinie ruszają dzisiaj targi Zielony Tydzień. Mają przerwać wieloletni trend w polityce żywnościowej i przyzwyczajeniach konsumenckich: coraz więcej i coraz taniej już nie odpowiada wymogom czasu.

Reader Interactions