„Zielony Pas” przyrody i historii

Żelazna Kurtyna jeszcze przed 20 laty przecinała całą Europę dzieląc ją na kapitalistyczny zachód i komunistyczny Wschód. W Niemczech nazwano ją „pasmem śmierci”. Co pozostało z tej granicy w 20 lat po upadku komunizmu?