Niemieckie regiony węglowe mogą ubiegać się o wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej w procesie wychodzenia z niszczących klimat paliw kopalnych. Wynika to z projektu Komisji Europejskiej „Zielony Ład”.

Reader Interactions