Zbigniew Herbert a Niemcy

Dziesięć lat temu zmarł Zbigniew Herbert. W Niemczech postrzegany jest do dziś jako najbardziej europejski i intelektualny z polskich poetów.