Zapalenie płuc jest co prawda chorobą, której można uniknąć – mimo tego codziennie umiera na nią ponad 2200 dzieci.

Reader Interactions