Czy ma to być nowy prowizoryczny terminal czy też dalsza eksploatacja starej hali? Te opcję bada obecnie szef lotniska BER, aby stolica mogła się uporać ze coraz większą liczbą pasażerów.

Reader Interactions