Zagrożona Europa bez granic

Komisja Europejska wyraziła troskę o przyszłość otwartych granic na obszarze UE i załamanie się strefy Schengen. Policja i politycy chcą więcej wyrywkowych kontroli. Węgry myślą o ogrodzeniu z drutu kolczastego.