Na zgon w czasie miłosnych igraszek najbardziej narażeni są nienajzdrowsi mężczyźni pod 60-tkę, kiedy seks uprawiają w związku pozamałżeńskim.

Reader Interactions