„Yolocaust“ piętnuje bezmyślnych turystów

Jedni żonglują, inni ćwiczą jogę, jeszcze inni robią sobie selfie – betonowe bloki pomnika ofiar Holokaustu w Berlinie nie każdego zachęcają do zadumy. Terapią szokową Shahak Shapira chce przypomnieć ideę pomnika.