Z raportu Światowego Funduszu na rzecz Przyrody (WWF) wynika, że w czasie koronakryzysu dwukrotnie wzrosły wyręby lasów tropikalnych.

Reader Interactions