Niemiecki Urząd Ochrony Konstytucji zalicza 2240 osób w RFN do kręgu groźnych islamistów. Jedna grupa jest szczególnie niebezpieczna.

Reader Interactions