Wywiad RFN: Zamach w Niemczech wciąż możliwy

Niemiecki Urząd Ochrony Konstytucji zalicza 2240 osób w RFN do kręgu groźnych islamistów. Jedna grupa jest szczególnie niebezpieczna.