Dwie równoległe wystawy w Niemczech i Szwajcarii poświęcone są kolekcji Gurlitta, pochodzącej częściowo z rabunku w okresie III Rzeszy.

Reader Interactions