Wystawa „sztuki zagrabionej”

Wiele bezcennych zabytków wywieźli z Niemiec po wojnie Sowieci. Sprawa zagrabionej sztuki po dziś dzień obciąża stosunki niemiecko – rosyjskie