„Wystawa nieudolności”

Wynik konkursu na monument upamiętniający wolnościowe dążenia Niemiec i przywrócenie jedności kraju jest takim fiaskiem, że krytycy mówią o „Wystawie nieudolności”.