Wyrok ws. speckomisji w Bundestagu

Projekt utworzenia dziewięcioosobowej mini-komisji, która w nagłych przypadkach decydować miała o interwencjach na rynkach finansowych, jest niezgodny z konstytucją RFN, orzekł niemiecki Trybunał Konstytucyjny.