Wyrok sądu: Kto może pracować w instytucjach kościelnych?

Czy kościelni pracodawcy mogą żądać od ubiegających się o pracę przynależności do danego Kościoła? Jest wyrok niemieckiego sądu w tej sprawie.