Wyrok na "księgowego z Auschwitz" prawomocny

Niemiecki sąd najwyższy (Trybunał Federalny, BGH) potwierdził wyrok więzienia na Oscara Gröninga, tzw. „księgowego z Auschwitz”.