Wyniki badań PISA: Uczniowie w Niemczech średnio kreatywni

Jak uczniowie rozwiązują trudne problemy? Tę umiejętność badano w ramach programu PISA. A wynik? W porównaniu międzynarodowym Niemcy znaleźli się nieco powyżej średniej. Oczekiwania były jednak znacznie wyższe.