Wyniki badań Eurostatu na temat cen w Europie

Poziom cen w Europie był w 2008 roku bardzo zróżnicowany: okazuje się, że w Danii ceny detaliczne są o 41 procent wyższe od unijnej przeciętnej, natomiast w Macedonii o 53 procent niższe. Najtańszy kraj UE to Bułgaria.