Warunkiem udziału w głosowaniu za granicą jest wpisanie się do spisu wyborców. Polacy mają na to czas do 7 maja. Trudno jednak będzie zorganizować wybory korespodencyjne.

Reader Interactions