Wspólne planowanie czy szpiegostwo gospodarcze?

Jeszcze kilka lat temu próba podjęcia wspólnych prac planistycznych po obu stronach granicy była traktowana jako zdrada narodowa i forma legalizacji niemieckiego szpiegostwa gospodarczego w Polsce. Teraz jest inaczej.