Wspólne doroczne posiedzenie Prezydiów Sejmu i Bundestagu w Bonn

Pod  hasłem  „Przyjazna  współpraca i dobre sąsiedztwo” wspólnie obradowały
Prezydia Sejmu i Bundestagu w dawnej stolicy RFN, Bonn.