Rząd w Berlinie obawia się, że osłabione kryzysem firmy trafią w ręce inwestorów spoza Europy. Dlatego chce zaostrzyć kontrolę nad przejęciami przedsiębiorstw.

Reader Interactions