Wraca pomysł przyjmowania do Bundeswehry cudzoziemców z UE

Niemieckie wojsko od lat cierpi na braki kadrowe. Potrzeba przede wszystkim wykwalifikowanych żołnierzy. Wraca więc zarzucony przed laty pomysł – nabór obywateli z innych państw UE.