Wpływy podatkowe przekroczyły 600 miliardów euro

Według pracy badawczej Niemieckiego Instytutu Badań Gospodarczych (DIW) w tym roku federacja, kraje związkowe i gminy skasują z tytułu podatków po raz pierwszy w historii RFN ponad 600 mld euro.