Wolny handel z USA. Również żywnością genetycznie modyfikowaną?

Politycy partii Zielonych ostrzegają przed ryzykiem związanym z umową o wolnym handlu USA-UE.