Przewodniczący Bundestagu Wolfgang Schäuble dostrzega w koronakryzysie szansę na naprawienie błędów globalizacji i gospodarki rynkowej. Ostrzega też przed podporządkowaniem wszystkiego ochronie życia.

Reader Interactions