Wolffsohn w NZZ: Niemcy sprowokowali polskie roszczenia

Termin „ludobójstwo” ograniczony był w niemieckiej świadomości do Holokaustu. Rozszerzając go na inne grupy ofiar, niemiecki rząd podkopał prawny fundament i sprowokował roszczenia Grecji i Polski – pisze publicysta.