Wojsko przeciwko uchodźcom?

Pięć krajów unijnych i pięć państw północnoafrykańskich szukało na Malcie rozwiązania problemu wzrostu liczby uchodźców, szukających azylu w UE.