Koordynator rządu Niemiec ds. współpracy z Polską opowiedział się za wspólnymi obchodami przez Niemców i Polaków rocznicy wybuchu II wojny światowej. Pamięć to warunek pomyślnej przyszłości – podkreślił Dietmar Woidke.

Reader Interactions