Nad wspólną koncepcją rozwoju polsko-niemieckiego obszaru powiązań do 2030 roku pracuje Polsko-Niemiecki Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej.

Reader Interactions