Projekt Pomnika Polaków – ofiar wojny i niemieckiej okupacji w Berlinie powinien zostać uzupełniony o „Wirtualną Akademię” polsko-niemieckiej historii – proponuje dyrektor Instytutu Spraw Polskich (DPI) Dieter Bingen.

Reader Interactions