Dopiero 25 lat temu, 11 czerwca 1994 r. Bundestag podjął decyzję o wykreśleniu z kodeksu karnego kary za homoseksualizm. To symboliczny przełom w historii dyskryminacji osób tej orientacji seksualnej.

Reader Interactions