Wielkie spotkanie rabinów w Berlinie

W 75-rocznicę Nocy Kryształowej, po raz pierwszy w swojej historii Konferencja Rabinów Europejskich (CER) odbędzie się w stolicy Niemiec.