Na ścieżkach edukacyjnych poznajemy faunę i florę. A ścieżka zdrowia? To taka z przeszkodami, do treningu. W czasach pandemii Wielki Tydzień może natomiast stać się edukacyjną ścieżką życia – pisze teolog Ulrich Lüke*.

Reader Interactions