Wielka Brytania: 800 lat Wielkiej Karty Swobód

800 lat temu przyjęta została w Anglii Wielka Karta Swobód znana jako Magna Carta. W dziejach demokracji uchodzi ona za fundament demokracji i jest powodem braku konstytucji pisanej w Wielkiej Brytanii.