Większość niemieckich katolików za legalizacją małżeństw homoseksualnych

Między naukami kościoła a opiniami niemieckich katolików o pożyciu małżeńskim i seksualności istnieje przepaść. Potwierdzają to odpowiedzi na katalog pytań opracowany przez badaczy z Uniwersytetu w Münster.