Więcej szacunku w mediach dla osób myślących inaczej

Także w demokracjach takich jak USA czy Polska dziennikarze poddawani są coraz większej presji. Jest to też związane z zawężeniem publicznej dyskusji. A w tym mają udział także media – pisze Ines Pohl.