Wprawdzie liczba dzieci, które trafiły pod pieczę Jugendamtów, zmniejszyła się, wzrosła jednak liczba przypadków znęcania się nad dziećmi.

Reader Interactions