Niemieckie domy opieki potrzebują kilkudziesięciu tysięcy dodatkowych pracowników. To wniosek z ekspertyzy przedstawionej w Berlinie przez kasy chorych i stowarzyszenia domów opieki.

Reader Interactions