Wakacje za granicą. Za co szybko można wejść w konflikt z prawem

Niektóre z reguł i zakazów są tak kuriozalne, że ludzie nie są ich świadomi. Listę takich niezwykłych przepisów zestawiło dla niemieckie internetowe biuro podróży.