W Niemczech Wschodnich wysokie zanieczyszczenie drobnym pyłem – również pochodzącym z Polski i Czech

Pomimo wyznaczenia stref ekologicznych i wprowadzenia zielonych plakietek dla samochodów o niskiej emisji spalin, nie maleje w RFN stężenie mikrodrobin w powietrzu. Ich wdychanie może grozić rakiem płuc i zawałami.